آگهی تلویزیونی بانک مسکن: دوئل

تهیه شده در: آژانس تبلیغاتی سیماپخش پیام

کارگردان و تدوین: امید خاکپورنیا

مدیر فیلمبرداری: هادی شلالوند

مدیر تولید: داوود شهندی

طراح صحنه و لباس: امیرحسین حداد

دستیار کارگردان: آرش فصیح

گوینده: سعید توکلی

بازیگران: علی ابراهیمی، مهدی میلانی