سمند

تهیه شده در: آژانس شبکه آفتاب

کارگردان، ایده‌پرداز و تدوین: امید خاکپورنیا

مدیر فیلمبرداری: حسین اسدی، کیوان معتمدی و افشین احمدی

مدیر تولید: امیر رستمی

کپی‌رایتر: پوریا آذربایجانی

لوگوشات: مسعود علی‌محمدی

گوینده: کیکاووس یاکیده